• Лет форекс ББСБ нь 2008 онд СЗХ-оос
    банк бус санхүүгийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн эрхээ авч
    хөрөнгийн зах зээлд үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.
  • АЛСЫН ХАРАА
    Бичил санхүүгийн салбартаа санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ,
    хөрөнгө оруулалтаараа тэргүүлэгч байх

Ханшийн мэдээлэл

Албан Авах Зарах
1,940 1,945
28.5 29.5
311 312
1.77 1.8
1,520 1,570
2,200 2,220
16.35 16.5
2,930 2,960

Зээлийн үйлчилгээ 976-99054079, 976-99054028

Валют арилжаа 976-99054026, 976-99054029

Хамтран ажиллагч байгууллагууд